Enerji

Günümüzde en değerli ve pahalı kavram olan enerjinin üretiminde, yönetiminde ve verimliliğinin arttırılmasında otomasyon sistemleri önemli bir rol oynamaktadır. Şirketimiz sektörün ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki çözümleri üretmektedir;


Enerji sarfiyatı yüksek eski tesislerin yeni sistemlerle modernizasyonu ve enerji tasarrufunun sağlanması.
Veri toplama,
Enerji izleme ve faturalama,
Enerji üretim tesisleri, kojenerasyon,
Enerji verimliliği, etüd işleri,
HES,
Rüzgar

 

 
Pfad: Heitec.tr > Sektörler > Enerji
 
URL: http://www.heitec.com.tr/tr/sektoerler/enerji/?type=98