Arıtma ve Geri Kazanım

Temiz ve Atıksu arıtma istasyonları ile pompa istasyonlarının otomatik ve manuel proseslerinin gerçekleştirilmesi. Tüm merkez ve terfi istasyonlarının Scada ile izlenmesi ve kontrolü.

  • Kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri,
  • Su hazırlama sistemleri,
  • Asit, alüminyum vs. Geri kazanım sistemleri
 
Pfad: Heitec.tr > Sektörler > Arıtma ve Geri Kazanım
 
URL: http://www.heitec.com.tr/tr/sektoerler/aritma-ve-geri-kazanim/?type=98