Arıtma ve Geri Kazanım

Temiz ve Atıksu arıtma istasyonları ile pompa istasyonlarının otomatik ve manuel proseslerinin gerçekleştirilmesi. Tüm merkez ve terfi istasyonlarının Scada ile izlenmesi ve kontrolü.

  • Kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri,
  • Su hazırlama sistemleri,
  • Asit, alüminyum vs. Geri kazanım sistemleri